SPECIJALISTIČKA VETERINARSKA PRAKSA PILIĆ

Interna medicina

INTERNA MEDICINA

Interna medicina bavi se dijagnosticiranjem i liječenjem bolesti unutarnjih organa. Internistički su pregledi najvažniji jer se na njima bazira postavljanje dijagnoze pacijenta. Uz kliničke simptome, za postavljanje točne dijagnoze i što efikasnije rješavanje problema, jednako su važne i što preciznije informacije vlasnika.